Witroka

Vogelvereniging Witroka

13 januari 1953

Info

KvT

Agenda

Vrienden

Vergadering

Links/sponsors

Foto's

Kweek

Onze vogelvereniging werd opgericht op 13 januari 1953 in café Morees in de Hasseltstraat in Tilburg. Eén van de oprichters was Dhr. A. van Gestel (Gust), de naamgever van één van de huidige wisselbekers. Onenigheid binnen de vereniging leidde tot een splitsing in Witroka en Tropika. Die laatste vereniging is lang geleden ter ziele gegaan. Witroka daarentegen hield stand en vond een nieuw onderkomen in café Bierings in de Goirkestraat. Daar kende de vereniging zijn bloeiperiode met een ledenbestand dat opliep tot wel 150 leden. In die tijd was de vogelsport dan ook nog een wijd verspreidde hobby.

Na bijna 50 jaar gehuisvest te zijn geweest in café Bierings, moesten we in 2009 noodgedwongen dit café verlaten. We vonden, hoewel van korte duur, onderdak in café Alt Wien aan het Wilhelminapark. Aanpassingen die werden aangebracht om het ingestelde rookverbod binnen de wetgeving te kunnen omzeilen waren er de rede van dat we binnen 2 jaar alweer een nieuwe lokatie moesten zoeken.

En zo nam de vereniging in 2011 haar intrede in café Schalken aan de Pater Dondersstraat 15 te Tilburg.
Dit ruime café ligt in een rustieke omgeving tegenover het geboortehuisje van Peerke Donders. Het is goed bereikbaar, ook voor mensen die van buiten de stad komen. Dat maakte dit een goede lokatie om de beurzen, die we bij Alt Wien gestart waren, beter gestalte te geven. Na twee jaar moesten we hier helaas weer mee stoppen, omdat het moeilijk bleek voldoende handelaren te motiveren.

Een afnemend ledenaantal met als gevolg onvoldoende vogels om een mooie tentoonstelling te kunnen organiseren bracht ons er in 2014 toe om te stoppen met de eigen tentoonstelling. Onze tentoonstelling wordt daarom sinds die tijd ondergebracht bij 'De Kampioen van Tilburg'.

De vereniging kent op dit moment ongeveer 15 leden.

Filmpje van onze tentoonstelling in 2013