Witroka

Vogelvereniging Witroka

13 januari 1953

Info

KvT

Agenda

Vrienden

Vergadering

Links/sponsors

Foto's

Kweek

DE KAMPIOEN VAN TILBURG
De kampioen van Tilburg is een samenwerking tussen verschillende vogelverenigingen. De Tilburgse verenigingen wilden de titel 'Kampioen van Tilburg' in het leven roepen en organiseerden in het verleden daarvoor een overkoepelende tentoonstelling. Dit fenomeen bestond in meerdere steden, maar er zijn er nog maar weinig operationeel.
De deelnemende verenigingen aan de Kampioen van Tilburg zijn: AVVT, Hart van Brabant, De Vink, Vogellust en Witroka.

Voor de 50ste keer organiseerde de kampioen van Tilburg dit jaar een vogeltentoonstelling. Een jubileumtentoonstelling dus! De eerste was in 1968 bij Boerke Mutsears, daarna in verschillende andere lokaties. In 2017 voor de eerste keer bij wijkcentrum De Baselaer in de hoefstraat. Waarom hier, vraagt u zich af. Wel het is een mooie lokatie met veel aanloop en dat is iets wat we moeten hebben. Zo heeft de wijk weer eens iets nieuws om te bekijken. Er zaten dan ook een kleine 400 vogels van allerlei pluimage, omdat iedere vogelliefhebber wel een andere voorkeur heeft. Te beginnen bij de kleurkanaries, dan de postuurkanaries, Europese vogels, vervolgens krijgen we zebravinken, tropische vogels, grasparkieten en grote parkieten en we sluiten af met duiven en kwartels. Voor een ieder wat wils zoals u ziet. Al deze vogels zijn gekeurd door keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, onze landelijke overkoepelende vogelbond.

Van de beste vogel van deze tentoonstelling mag de kweker zich een jaar lang Kampioen van Tilburg noemen. Hij krijgt daar bovendien een gouden speld voor. 
De kweker die in het klassement voor de 5 beste vogels als eerste eindigde, kreeg de ANIMO trofee geschonken door Discus Animo aan de gasthuisring.