Witroka

Vogelvereniging Witroka

13 januari 1953

Info

KvT

Agenda

Vrienden

Vergadering

Links/sponsors

Foto's

Kweek

Onze komende verenigingsavond staat gepland voor:
  MAANDAG 28 MEI 2018 BIJ CAFE SCHALKEN, PATER DONDERSSTRAAT 15 TE TILBURG, AANVANG 20.00 UUR

Agenda :

1. OPENING VOORZITTER

2. NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN MAART 2018

3. INGEKOMEN EN UITGAANDE STUKKEN

4. MEDEDELINGEN VANUIT HET BESTUUR

5. 1e DEEL LEZING

6. PAUZE

7. 2e DEEL LEZING

8. VRAAG & AANBOD

9. RONDVRAAG

10. TREKKING PUZZEL EN STEUNLOTEN

11. SLUITING