Witroka

Vogelvereniging Witroka

13 januari 1953

Info

KvT

Agenda

Vrienden

Vergadering

Links/sponsors

Foto's

Kweek

Onze komende verenigingsavond staat gepland voor:
  MAANDAG 27 MEI 2019 BIJ CAFE SCHALKEN, PATER DONDERSSTRAAT 15 TE TILBURG, AANVANG 20.00 UUR

Agenda :

1. OPENING VOORZITTER

2. NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN MAART 2019

3. INGEKOMEN EN UITGAANDE STUKKEN

4. MEDEDELINGEN VANUIT HET BESTUUR

5. 1e DEEL LIEFHEBBERIJ / LEZING

6. PAUZE

7. 2e DEEL LIEFHEBBERIJ / LEZING

8. VRAAG & AANBOD

9. RONDVRAAG

10. TREKKING PUZZEL EN STEUNLOTEN

11. SLUITING