Witroka

Vogelvereniging Witroka

13 januari 1953

Info

KvT

Agenda

Vrienden

Vergadering

Links/sponsors

Foto's

Kweek

Samenstelling bestuur:

Voorzitter
K. van Wirdum
Tel:  013 - 4555102

Secretaris/Redacteur
M. van den Dries
Tel: 06 - 46372295

Penningmeester
W. Broers
Tel: 06-26578880

2e Penningmeester
K. van den Hout
Tel: 013-4675942

 

Ringencommissaris
R. v. Huygevoort
Tel: 013 - 5427874

Ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nr. 40258438

Lid van de Kampioen van Tilburg.
Ingeschreven bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers onder nr. T10

Contact of lid worden:

witroka@hotmail.com
of stuur/mail dit ingevulde inschrijfformulier